Zodpovědně a slušně pro společnou budoucnost

Spolu téma 04Pokud dostaneme od Vás, chebských voličů, důvěru a budeme se moci po volbách podílet na správě našeho města, změníme styl, kterým se komunální politika v Chebu nyní dělá.

Musí přijít konec rozdělování chebské politické scény na koalici a opozici. Komunální politika by se měla na širokém půdorysu shody, při zapojení všech důležitých aktérů místního života. Manýry z velké politiky v současné těžké době na komunální úroveň nepatří. Všichni budeme řešit tytéž problémy a Cheb potřebuje, aby se důležitá rozhodnutí udělala opravdu ve shodě a ne na sílu. Jsme v tomto připraveni spolupracovat, ať už volby dopadnou jakkoli.

Víme, že současná situace je velmi složitá, jak pro každého občana, tak i pro město. Otevřeně říkáme, že bude potřeba šetřit a uvážlivě otáčet v ruce každou korunu. Musíme se soustředit hlavně na provoz města a menší projekty, které zkvalitní a zlepší běžný život Chebanů.

Velké projekty je třeba připravovat postupně, detailně je kontrolovat už v projektové fázi a připravovat je s ohledem na možnost získat reálné a dostatečné dotace. Jen tak se vyvarujeme nepříjemných překvapení, zpoždění, zdražení a změn, jako tomu je u projektů lávky přes kolejiště, kasáren na Zlatém vrchu nebo zastaveného projektu knihovny. Vize připravíme tak, aby je bylo možno v lepších časech realizovat.

Zlepšíme komunikaci z radnice směrem k občanům, podnikatelům i zájmovým organizacím. Město má nastaveny dobře komunikační kanály a jejich formu. My se ale budeme se soustředit na obsah zpráv, problémy nebudeme zaobalovat či skrývat. Budeme informovat včas o našich záměrech a diskutovat je. Víme, že mezi řadou podnikatelů vládne dodnes rozhořčení z nekomunikovaného navýšení daně z nemovitosti, že řada zájmových organizací postrádá otevřenou možnost diskuse s městem, a víme i to, že část nepříjemných zpráv je často městem bagatelizována či se rovnou raději veřejně nekomunikuje. Přidejte se k nám a pojďme spolu udělat Cheb lepším místem pro život.

ODS - Spolu pro Cheb

Spolu s řadou nezávislých chebských osobností se budou o důvěru voličů
v zářijových komunálních volbách ucházet chebští občanští demokraté.
Toto je naše webová prezentace.

08170

 

Hledej