Plán energetické bezpečnosti Chebu chybí,
musí se na něm začít rychle pracovat

Spolu téma 01Zásadní a strategickou chybu udělalo současné vedení Chebu, když bez náhrady zastavilo moderní a ekologický projekt kotelny ZEVO a zároveň za celé čtyři roky nepřišlo s návrhem, jakým jiným způsobem kompenzovat rizika plynu jako jediného zdroje vytápění a ohřevu teplé vody.

Dnes na to doplácí jak všichni občané připojeni k teplovodu, tak i městská kasa. A nutno dodat, že ještě nějaký čas doplácet budou. Situace na energetickém trhu je opravdu složitá a nelze počítat s tím, že problémy Chebu budou mávnutím kouzelného proutku odstraněny.

Vezměme si příklad z Plzně

Cheb aktuálně nemá žádnou energetickou koncepci, všechny předešlé strategie počítaly s vlivem kotelny ZEVO a podmínkami mírového světa. Vedení Chebu zde brutálně zaspalo a namísto řešení tikající bomby věnovalo úsilí ostřelování pozic německého spoluvlastníka a vytváření lukrativních míst a trafik pro své kamarády v teplárně TEREA i vodárně CHEVAK.

Je nutné urychleně vypracovat energetickou koncepci města, jejímž zadáním bude zlevnit centrální vytápění a ohřev teplé vody. Otevřeně říkáme, že bez projektu ZEVO to nepůjde. Zkušenost například z Plzně, kde je nyní díky tamnímu ZEVO nejlevnější teplo v republice a stejně jako u ostatních podobných zařízení se tam neobjevil žádný technický či ekologický problém, dokazuje, že se jedná o správnou cestu jak pro energetiku, tak pro odpadové hospodářství. Uvědomme si, že ta hromada odpadků, kterou vidíme u Tisové z dálnice, je také dílem nás, Chebanů, a ekologickou zátěží pro naše děti.

objekt 1objekt 3
Zároveň říkáme, že nevidíme jako šťastné vázat se v oblasti likvidace odpadů na léta slibované, zato stále nekonkrétní krajské řešení. Budeme znovu závislí na vůli někoho dalšího a nebudeme čerpat výhody levného tepla přímo v místě.

Potřebujeme alternativy k plynu

Kromě energetického využití odpadu pro výrobu levného tepla a levné elektřiny, budeme hledat další alternativní paliva k plynu. Pro všechny veřejné budovy města musíme prověřit možnost instalace solárních předehřevů, tepelných čerpadel či fotovoltaických panelů na střechách. Pro jednotlivá Společenství vlastníků jednotek a další soukromé domy napojené na centrální systémy by pak TEREA měla nabídnout možnosti instalace technických zařízení, která zefektivní provoz topení a rozvodů teplé vody v těchto objektech.

foto energetika.jpgTak si to shrňme a spočítejme jim to

Starosta Jalovec při zastavení projektu ZEVO řekl, že za tento krok klidně přijme politickou zodpovědnost. Milí Chebané, připomeňte mu to nyní. Vyměnil Vaši energetickou bezpečnost za pár volebních hlasů těch, co se projektu ZEVO kvůli populistické antikampani báli.

Dnes všichni vidí, jak to celé dopadlo. Na místě, kde mělo ZEVO stát, je skládka. Výhled do krajiny, především ze směru od Podhradu a Hájů, „vylepšily“ nové skladové haly, kterým toto vedení města tak tleská a velebí je. Mimochodem, do těchto hal zajíždí denně mnohonásobně více aut a náklaďáků, než mělo zajíždět do objektu ZEVO.

Dopravní zátěž v území tedy vzrostla, na horizontu stojí megahaly mnohonásobně větší než kotelna a pozemek nad Švéďákem zkrášluje skládka. A k tomu všemu máme nejdražší teplo v zemi.
To je tristní výsledek, nemyslíte?

ODS - Spolu pro Cheb

Spolu s řadou nezávislých chebských osobností se budou o důvěru voličů
v zářijových komunálních volbách ucházet chebští občanští demokraté.
Toto je naše webová prezentace.

08170

 

Hledej