Bezpečnost ve městě je naší prioritou

stradal civil 2
Můžete mít skoro celé město jako ze škatulky, ale když mají jeho občané po setmění špatný pocit při pohybu po některých ulicích,
když se některým místům ve městě raději vyhýbají, je něco evidentně špatně.

Pocit bezpečí občanů v centru Chebu se bohužel v poslední době zhoršil, nedaří se udržet pořádek a čistotu na pěší zóně. Výskyt problémových osob kolem nádraží, na pěší zóně nebo v Kamenné ulici je čím dál častější a pro slušné občany čím dál víc obtěžující.

Musíme se ptát, proč je Cheb pro tyto lidi zajímavý. Řada z nich ani není místních a je jasné, že sem nepřicházejí za pracovními příležitostmi, ale pouze proto, aby zneužívali výhod, které poskytuje náš sociální systém a služby.

DSC 0522
Ano, pomůže to, že budou v ulicích více vidět policisté a strážníci. Pomůže rozšíření a zkvalitnění kamerového systému. To vše podporujeme a budeme pracovat na projektech a opatřeních, která pomohou k řešení problémových situací přímo v ulicích.

Musíme však změnit i náš přístup k prevenci. Musíme upravit politiku města v sociální oblasti tak, abychom místním pomohli a problematické lidi z venku do Chebu nelákali. Jsme rádi, že zde pracuje řada organizací, které se snaží sociálně slabým i problematickým osobám pomáhat. Musíme se však důkladně podívat na to, jak to dělají, jaké výsledky to přináší a zda některé činnosti či projekty nevedou v konečném důsledku jen ke zhoršení situace ve městě.

 

Naši podporu má preventivní práce s místní problémovou mládeží, stejně tak i projekty, které opravdu pomohou naučit pracovní návyky místním sociálně slabším či lidem ve složité životní situaci. Chceme, aby se každý rok alespoň 20 takových lidí zapojilo do úklidu města či jiné pracovní činnosti a takovou integraci budeme podporovat a všem jejím účastníkům pomůžeme. Nechceme však nárůst počtu nepřizpůsobivých obyvatel, ať už způsobený obchodem s chudobou či jen dobře míněnou snahou pomoci, která se však nakonec zvrtne v to, že někteří noví obyvatelé města pak jen obtěžují život slušným Chebanům.

V neposlední řadě pak chceme zavést moderní prvky situační prevence. Například pro seniory či samostatně žijící osoby to mohou být tísňová SOS tlačítka. Velkou šanci vidíme také v možnosti využití mobilních aplikací pro různá varování, nenápadná přivolání pomoci a další podobné vychytávky pro bezpečnější město.

DSC 0525

ODS - Spolu pro Cheb

Spolu s řadou nezávislých chebských osobností se budou o důvěru voličů
v zářijových komunálních volbách ucházet chebští občanští demokraté.
Toto je naše webová prezentace.

08170

 

Hledej