Naše plány pro dopravu a parkování v Chebu

08166 croppedNové možnosti pro parkování, zklidnění dopravy na přetížených místech a zlepšení průjezdnosti městem jsou priority, které si pro řešení dopravní problematiky v Chebu určila ODS.

Tisíc parkovacích míst pro Chebany

„Pokud získáme důvěru Chebanů, rozjedeme projekt s názvem ´Tisíc parkovacích míst pro Cheb´,“ říká lídr kandidátky Michal Pospíšil. Na radnici leží v šuplíku dosud nerealizované projekty pro navýšení počtu parkovacích míst na sídlištích i v centru, ty všechny podle jeho slov čeká revize a kontrola. „Nejdříve musíme zjistit, kam se v přípravě za poslední roky posunuly. K nim pak přidáme nové projekty pro parkování v místech, kde se v posledních letech situace zhoršila,“ dodává Pospíšil s tím, že tisícovka je opravdu odvážné číslo. „Nechceme slibovat nesplnitelné, ale těch tisíc míst je opravdu pro život v Chebu nutných. Budovat je musíme postupně, najednou to není kapacitně ani finančně možné.“ Přitom se chystáme bedlivě sledovat i vývoj v oblasti elektromobility a podle toho reagovat na možnosti parkování s nabíjením i pro tyto vozy.

Bez mostů to do budoucna nepůjde

Pro zlepšení dopravní situace v Chebu vidíme jako nutné pohnout s přípravou a realizací mostu nad tzv. Ottovým jezem. „Tato druhá příjezdová cesta přes řeku na Zlatý vrch je absolutně nutná pro uvolnění přetíženého kruhového objezdu u obchodního domu TESCO,“ vysvětluje Michal Pospíšil. Současné vedení města nevidí v tomto projektu prioritu, ale každý Cheban, který při střídání směn v provozech na průmyslové zóně či v odpolední špičce zůstal stát v zácpě, potvrdí, že odvedení dopravy na Zlatý vrch novou cestou je pro zlepšení průjezdu i bezpečnější dopravu nevyhnutelné.

Projekčně pak hodláme připravit i řešení nového mostu z jihovýchodního obchvatu, s možností realizace stavby v budoucnu. „Již před lety jsme upozorňovali, že spojení mostem mezi Dyleňskou ulicí, přes špičku Hájů až směrem na Švédský vrch, může výrazně zklidnit dopravu v okolí nádraží, v Riegrově ulici a na dalších příjezdových trasách k sídlišti na Hradčanech,“ argumentuje Pospíšil. Vzhledem k tomu, že  přes 60% Chebanů žije na jih od náměstí, roste dopravní zátěž v této oblasti každým rokem. Je možná škoda, že nová lávka na Švédský vrch nebyla koncipována rovnou jako most, alespoň pro osobní auta, mohly se tak obrazně zabít dvě mouchy jednou ranou.

Další důležité dopravní stavby

Z dalších dopravních staveb pak chceme dotáhnout do konce projekt narovnání propojky kolem Svobody a Lidlu k Ašské. Za Americkým mostem by podle poslední platné studie vznikl kruhový objezd, díky výkupu pozemku v sousedství by u Svobody zůstala i důležitá parkovací místa podél nové silnice. Zklidněnou Havličkovu ulici by pak bylo možno zrekonstruovat a na zarostlé ploše za Svobodou postavit záchytné parkoviště pro Poohří, centrum i Svobodu, parkoviště by bylo ideálně zčásti podzemní, s parkovou úpravou kolem i na střeše objektu. Pobřežní ulici pak upravíme jako cyklostezku s chodníkem, spojujícím lokalitu Zlatý vrch s centrem a Krajinkou.

Pro nebezpečnou křižovatku ulic Čapkova/Osvobození a pro lokalitu pod Kamennou ulicí navrhujeme vyprojektovat kruhové objezdy. Na druhém z těchto dvou míst by takové řešení prostoru určitě přispělo i ke zlepšení veřejného pořádku.

V neposlední řadě chceme parkovací dům co nejblíže centru. Existuje mnoho úvah o jeho místě, naším cílem je široká dohoda všech zúčastněných o tom nejvhodnějším místě i stavebním a provozním řešení takové stavby.

ODS - Spolu pro Cheb

Spolu s řadou nezávislých chebských osobností se budou o důvěru voličů
v zářijových komunálních volbách ucházet chebští občanští demokraté.
Toto je naše webová prezentace.

08170

 

Hledej